Özel yük taşıma izin belgesi sorgulama

03/02/2014 No Comments by admin

Yol izin belgesini almak artık çok kolay. FCS Danışmanlık olarak sizlere bu konuda da hizmet vermekten gurur duyarız. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için lütfen danışman arkadaşlarımızdan destek alınız.

Taşıma yapacağınız iş makinelerini, bölünemeyen ağır yüklerinizi, geniş yüklerinizi, yüksek yüklerinizi taşıyabilmek için Karayolları Genel Müdürlüğü’nden Özel Yük İzin Belgesi” almanız gerekiyor.

Biz; bu hizmeti size en çabuk şekilde veriyoruz.

BİLGİ VE BELGE TALEBİNİZ İÇİN ARAYINIZ
Adres: Balgat Cevizlidere Mah.1222. Cad.
No:11/C Çankaya, Ankara
Tel: (0312) 473 79 61 – 473 79 62
Faks: (0312) 473 33 55
GSM: 0549 519 1 519

Gerekli Bilgi ve Belgeler:

– Taşıma yapacak araçların ruhsat fotokopileri ve dingil sayıları
– Taşıma yapılacak güzergah (Başlangıç; İl/ilçe, bitiş İl/ilçe)
– Taşınacak yükün cinsi, varsa markası ve model uzantısı, ağırlık, uzunluk, genişlik, yükseklik bilgileri (Örnek: Cinsi: “Finisher”, marka:” Vogele”, Model uzantısı: “Super 1900”)

ÖZEL YÜK TAŞIMA İZİN BELGESİ GENEL BİLGİLER

1- Özel Yük Taşıma İzin Belgesi ve araç nakli için Özel İzin Belgesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 33. Maddesine bağlı olarak Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 66. ve 128. Maddeleri gereği verilmektedir.

2- Özel Yük Taşıma İzin Belgesi; bölünemez nitelikteki ağır ve/veya büyük yüklerin karayolu ile taşınması için verilmektedir. Bunun için; yük, ağırlık ve boyutları yasal sınırların üzerinde olmayan bir araca yüklendiğinde meydana gelen toplam ağırlık ve/veya boyutların yasal sınırların üzerinde olmasının söz konusu olması ve karayolundan başka bir ulaşım imkanının bulunmaması gerekmektedir.

3- Boyutları yasal sınırların üzerinde olsun yada olmasın, ağırlığı yasal sınırların üzerinde olan yüklerin nakli için; aracın toplam uzunluğunun ve yüklü iken dingil ağırlıklarının yasal sınırların üzerinde olmaması hususu dikkate alınarak, yeterli dingil sayısına sahip aracın seçilmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulan dingil sayısının fazla olması nedeniyle aracın toplam uzunluğunun yasal sınırların içinde kalmasının teknik olarak mümkün olmaması durumunda; yükün nakli için, tescil olması kaydıyla, toplam uzunluğu yasal sınırların üzerinde aracın seçilmesi yoluna gidilebilir.

4- Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128. Maddesinin (h) bendi gereğince; tescilli veya tescilsiz olup, ağırlık ve/veya boyutları yasal sınırların üzerinde olan araç, yarı römorklu araç, katar, iş makineleri ve benzerlerinin yüksüz olarak karayollarında trafiğe çıkışı için Karayolları Genel Müdürlüğü nden Özel İzin Belgesi alınması gerekmektedir. Müracaatta bu durumun dikkate alınarak; sadece bölünemez özel yüklerin nakli için Özel Yük Taşıma İzin Belgesinin talep edilmesi, diğer hallerde Özel İzin Belgesinin talep edilmesi gerekmektedir. Tescilsiz araçlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için, aracın niteliğine ve özelliğine göre farklı bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulması ve bu araçların trafiğe çıkışı için yolun trafiğe kapatılması dahil- çok özel tedbirlerin alınması söz konusu olduğundan, ağırlık ve/veya boyutları yasal sınırların üzerinde olan araçlar için elektronik ortamda Özel İzin Belgesi başvurusu plaka esasına göre yapıldığından, plakasız araçlar için mevcut koşullarda elektronik ortamdaki başvurun kabul edilmesi mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, gerek Özel Yük Taşıma İzin Belgesi ve gerekse Özel İzin Belgesi almak üzere elektronik ortamda başvuruda bulunulabilmesi için, taşımayı yapacak aracın veya araç bütünü içinde yer alan her bir aracın (çekici, römork, yarı römork v.s.) tescil ve trafiğe çıkış izninin olması şarttır.

5- Özel İzin Belgesi trafiğe çıkacak iş makineleri için trafiğe çıkış izni anlamına gelmemektedir. İş makineleri için trafiğe çıkış izninin tescili yapan kuruluş tarafından verilmesi gerekmektedir.

6- Karayoluyla uluslararası eşya (yük) taşıması ve buna bağlı olarak ikili veya çok taraflı anlaşmalardan doğan hakların muhafaza edilmesi söz konusu ise; izin için yapılan başvuruda bu durumun beyan edilmesi gerekmektedir.

7- Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128. Maddesinin (g) bendinde: a. Karayollarında trafiğe çıkışın devamlı olarak yapılmasının gerekli görülmesi halinde, bu işe ayrılacak her bir araç, yarı römorklu araç veya katar için güzergah ve taşıma sınırları ile süre belirtilerek süreli, b. Karayollarında trafiğe çıkışın münferit olarak yapılması halinde, bu işe ayrılacak araç, yarı römorklu araç veya katar için güzergah ve taşıma şartları ile taşıma zamanı belirtilerek, her çıkış için ayrı ayrı, Özel Yük Taşıma İzin Belgesi veya Özel İzin Belgesi alınması gerektiği hükme bağlanmıştır. Örnek: a) A noktasından B noktasına sürekli olarak aynı tip, boyut ve ağırlıkta inşaat malzemesi (kiriş, boru v.b), iş makinesi (kepçe, ekskavatör v.b.), kazan, tank v.b. taşınması, bir iş makinesinin çalışma sahasına günübirlik gitmesi-gelmesi süreli taşımadır. b) Bir iş makinesinin, transformatörün, türbin parçasının v.b. bir noktadan diğer bir noktaya taşınması bir taşımadır.

8- Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128. Maddesinin (i) bendi gereğince; ağırlık ve/veya boyutları yasal sınırların üzerinde olup, askeri maksatlarla kullanılan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait araçlar için Karayolları Genel Müdürlüğü nden Özel Yük Taşıma İzin Belgesi veya Özel izin Belgesi alınması gerekli değildir. Ancak, söz konusu taşıma ve nakillerin yapılması sırasında alınması gerekli tedbirlerle ilgili olarak TSK tarafından yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluş yada kuruluşlardan bilgi ve görüş alınması uygun bulunmaktadır.

9- 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu’nun 5. Maddesi gereğince; Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve doğal afet durumlarında uygulanacak hükümler saklı kalmak kaydıyla; taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapılabilmesi için Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi alınması zorunludur. Özel Yük Taşıma İzin Belgesi veya Özel İzin Belgesi, 4925 sayılı Kanun kapsamında verilen Yetki Belgesi, Geçiş Belgesi, Taşıt Belgesi v.b. Belgelerin yerine geçmez.

BİLGİ VE BELGE TALEBİNİZ İÇİN ARAYINIZ
Adres: Balgat Cevizlidere Mah.1222. Cad.
No:11/C Çankaya, Ankara
Tel: (0312) 473 79 61 – 473 79 62
Faks: (0312) 473 33 55
GSM: 0549 519 1 519

Karayolları Trafik Yönetmeliği 128. maddesi:
Araçların Ölçü ve Ağırlıkları :
Madde 128 – Karayolunda trafiğe çıkarılacak araçlarda yüklü ve yüksüz olarak uyulacak boyutlar ve karayolu yapısına zarar vermeden güvenle seyredebilecek ağırlıklar şunlardır;
Araçların boyutları ve ağırlıkları
a- Azami genişlik ………………………………………………………………………. : 2.55 metre,
Frigorifik araçlarda yalnız frigorifik yapı genişliği ………………………. : 2.60 metre,
b-Azami yükseklik ……………………………………………………………………….. : 4.00 metre,
c- Azami uzunluklar
-Otobüs dışındaki diğer motorlu araçlarda: 12.00 m. -Römorklarda : 12.00 m.
-İki dingilli otobüslerde : 13.50 m. -İkiden çok dingilli otobüslerde:15.00 m.
-Yarı römorklu araçlarda: 16.50 m. -Mafsallı (Körüklü) otobüslerde: 18.75 m.
-Römorklu otobüslerde : 18.75 m. -Römorklu araçlarda : 18.75 m.
geçemez.
d-Azami ağırlıklar :
1-Tek dingilde en çok;
-Tahriksiz tek dingilde …………………………………………………………………………. : 10 ton,
-Tahrikli tek dingilde ………………………………………………………………………… : 11.5 ton,
2-İki dingilli aks grubu ağırlığı en çok ;
-Motorlu araçlarda aks grubu ağırlığı ;
-Dingiller arası mesafe 1 m’ den az ise (1m < d) ......................................... : 11,5 ton, -Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise (1m ≤ d < 1.3 m) ................. : 16 ton, -Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.8 m arasında ise (1.3 m ≤ d < 1.8m) ...... : 18 ton, -Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.8 m arası ise (TOY’ deki şartlarla) ( “ ). : 19 ton, -Römork ve yarı römorklarda aks grubu ağırlığı en çok ; -Dingiller arası mesafe 1 m ‘den az ise (d < 1 m) .......................................... : 11 ton, -Dingiller arası mesafe 1 m ile 1.3 m arası ise (1m ≤ d < 1.3m)...................... : 16 ton, -Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.8 m arası ise (1.3m ≤ d < 1.8m) .............. : 18 ton, -Dingiller arası mesafe 1.8 m ‘den büyük ise (1.8 m ≤ d ) ............................. : 20 ton, -Üç dingilli aks grubu ağırlığı en çok ; -Dingiller arası mesafe 1 m veya daha az ise ( d ≤ 1.3 m) ........................ : 21 ton, -Dingiller arası mesafe 1.3 m ile 1.4 m arasında ise (1.3 m < d ≤ 1.4 m) ... : 24 ton, 3-Toplam ağırlıklar en çok ; -İki dingilli motorlu araçlarda ve römorklarda .............................................. : 18 ton, -Üç dingilli motorlu araçlarda ...................................................................... : 25 ton, -Üç dingilli motorlu araçlarda (TOY ’deki şartlarla *) ................................. : 26 ton, -Üç dingilli yarı römorklu araçlarla,mafsallı otobüs ..................................... : 28 ton, -Dört dingilli motorlu araçlarda ................................................................. : 32 ton, -Dört dingilli yarı römorklu araçlarda ........................................................ : 36 ton, -Dört dingilli yarı römorklu araçlarda, yarı römork dingil grubu ağırlığı 20 ton olan araçlar ................................. : 38 ton, -Beş veya daha çok dingilli yarı römorklu veya römorklu katarlarda ......................................................................... : 40 ton, -Konteyner taşıyan yarı römorklu araçlarda (ISO Konteynerli 3 - S 2 / 3) .. : 44 ton, Karayollarında yapılacak sabit veya seyyar ağırlık kontrolü esnasında, aracın azami yüklü ağırlığının en çok % 5’i kadar tartı toleransı tanınır. Ancak, ocaklardan çıkarılan ve ocak sahasının içinde tartılamayan madenlerin, paketlenmemiş veya herhangi bir şekilde seçilecek stok sahalarına depolanması, zirai ürünlerin üretildiği arazi parçasından stoklama alanlarına yapılacak seri taşıma amaçlı depolamalar sırasında, her türlü karayolu üzerinde 1 kilometreye kadar yakın mesafeli taşımalarda, taşıtların hızı 60 km/s’i geçmemek kaydı ile aracın azami yüklü ağırlığını % 15 oranında aşabilmeleri mümkündür. Araçların imal tarihine bakılmaksızın yukarıda belirtilen boyutlar ve ağırlıklar uygulanır. 3) Azami ağırlıkların tetkikinde, araçların imal ve monte edilmiş oldukları fabrikaca verilen orijinal teknik kapasite değerleri esas alınır. Bu maddede belirtilen istisnalar hariç azami ağırlık sınırlarının üzerinde kapasiteye sahip araçlar için karayolu uygunluk belgesi verilemez ve bu gibi araçlar tescil edilemez. 4) Çekici araçlarda dingil kapasiteleri, azami dingil ağırlıklarından en çok % 20 (dahil) daha fazla, kurtarıcı, seyyar tamir ve bakım, beton karıştırma ve pompalama makine ve aksamlarının monte edilmiş olduğu araçlar ile benzeri özel amaçlı ve özel teçhizatlı araçlarda dingil kapasiteleri, azami dingil ağırlıklarından en çok % 50 (dahil) daha fazla olabilir. Ancak, bu araçlar karayolunda seyrederken azami dingil ağırlıkları ile azami yüklü ağırlık değerleri aşılamaz. Bu araçların; tescillerinden sonra yapılacak herhangi bir tadilat ile toleransa neden olan nitelikleri değiştirildiğinde, bu hüküm kapsamı dışında kalacağından daha önce verilmiş olan karayolu uygunluk belgesi geçersiz sayılır, tescil işlemi iptal edilerek ilgili diğer hükümler uygulanır. Bu hususlar verilecek karayolu uygunluk belgesine işlenir. Çekici araçlar için bu maddenin (j) bendi hükümleri saklıdır. e) Yukarıdaki (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen ölçü ve ağırlıklara uygun olan araçlar, bu Yönetmelik ve ilgili yönetmeliklerle belirtilen diğer şartlara da uygun olması halinde, normal tescil işlemine tabi tutulur ve bu sınırlar dahilinde yüklü veya yüksüz olarak karayoluna çıkabilir. Ancak belediyelere ait troleybüslerin genişliği azami 2.65 metre olabilir ve normal tescil işlemine tabi tutularak bu sınırlar dahilinde yüklü veya yüksüz olarak karayoluna çıkarılabilir. f) Özellikle tarım işlerinde kullanılmak için imal edilmiş araçlar ile yol bakım araçları, kurtarıcı araçlar ve itfaiye araçlarında azami genişlik 3.05 metre olabilir. Bu araçların 2.55 metreden fazla genişlikte olanlarına karayolu uygunluk belgesi verilemez ve trafik tescil kuruluşlarında tescil işlemine tabi tutulamaz. Bu araçların tescilleri ilgili kuruluşlarınca yapılır. Ancak tarım işlerinde kullanılmak üzere imal edilmiş ve genişliği 2.55 metre ile 3.05 metre arasında olan araçlar günün kararmasından itibaren gün aydınlanıncaya kadar karayolunda trafiğe çıkarılmaz. g) Karayolundan başka bir ulaşım imkanının olmadığı, zorunlu ve istisnai hallerde; bölünemeyen özel yüklerin taşınması aşağıdaki şartlarla mümkündür. Yükü taşıyacak aracın seçiminde, bu maddenin (a), (b), (c) ve (d) bendi hükümlerine uygunluğunun sağlanması imkanı aranır. Bu imkanın bulunup bulunmadığı Karayolları Genel Müdürlüğünce takdir olunur. Bu imkan bulunmadığı taktirde ağırlık veya boyutları bakımından bu maddenin (a), (b), (c ) ve (d) bentlerinden en az birine uymayan bölünemeyen özel yüklerin taşınması, yol ve köprülerin durumu göz önünde tutulmak, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmemek ve gösterilecek güzergah üzerinde, istenecek gerekli güvenlik tedbirlerini almak kaydıyla mümkündür. Ancak bunun için Karayolları Genel Müdürlüğünden, 1) Karayollarında trafiğe çıkışın devamlı olarak yapılmasının gerekli görülmesi halinde, bu işe ayrılacak her bir araç, yarı römorklu araç veya katar için güzergah ve taşıma sınırları ile süre belirtilerek süreli, 2) Karayollarında trafiğe çıkışın münferit olarak yapılması halinde, bu işe ayrılacak araç, yarı römorklu araç veya katar için güzergah ve taşıma şartları ile taşıma zamanı belirtilerek, her çıkış için ayrı, bir Özel Yük Taşıma İzin Belgesi alınması mecburidir. h) Tescilli veya tescilsiz olup, bu maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinden en az birine uymayan araç, yarı römorklu araç, katar, iş makineleri ve benzerlerinin yüksüz olarak karayollarında trafiğe çıkışı için Karayolları Genel Müdürlüğünden, bu maddenin (g) bendinde belirtilen esaslara göre özel izin belgesi alınması mecburidir. Bu maddenin (e) ve (f) bentleri bu hükmün dışındadır. i) Askeri maksatlarla kullanılan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait araçlar için bu maddenin (g) ve (h) bentlerine göre Karayolları Genel Müdürlüğünden izin alınması gerekli değildir. Ancak bunlar hakkında aynı nitelikteki tedbirlerin askeri makamlarca alınması mecburidir. j) Bu maddenin (a), (b), (c) ve (d) bendi hükümlerinden en az birine uymayan ancak bu maddenin (g) bendine göre özel yük taşıma izin belgesi alarak taşıma yapabilecek araç, yarı römork ve römorkların tescillerinden, bunların yüklü veya yüksüz olarak trafiğe her çıkışlarında Karayolları Genel Müdürlüğünden özel yük taşıma izin belgesi veya özel izin belgesi alınması mecburiyeti karayolu uygunluk belgesine ve trafik belgesine işlenir. k) Özel izin belgesi veya özel yük taşıma izin belgesi ile trafiğe çıkacak araçlar üzerinde, izin belgelerinde gösterilen özel işaretlerin sürekli olarak bulundurulması ve özel şartların sağlanması mecburidir. Özel izin belgesi veya özel yük taşıma izin belgesi alınması gereken araçlar, izin alınmadan veya izin şartlarına uymadan karayoluna çıkarıldığında trafikten men edilir. l) Karayoluyla Uluslararası Eşya ve Yolcu Taşıma Esasları” hükümleri saklıdır. m) Karayolu güzergâhları üzerinde kış hizmetleri amacı ile seyreden, yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruma ait araçlara; hizmetin gereği beraber veya ayrı ayrı çalıştırdıkları tuz serici, ön-yan kar bıçağı, kar rotatifi ve benzeri ataşmanlarla birlikte saatte 60 km/s hızı geçmemeleri kaydıyla azami yüklü ağırlıklarının üzerinde yükleme yapılabilir. GENEL BİLGİLER 1- Özel Yük Taşıma İzin Belgesi ve araç nakli için Özel İzin Belgesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 33. Maddesine bağlı olarak Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 66. ve 128. Maddeleri verilmektedir. 2- Özel Yük Taşıma İzin Belgesi; bölünemez nitelikteki ağır ve/veya büyük yüklerin karayolu ile taşınması için verilmektedir. Bunun için; yük, ağırlık ve boyutları yasal sınırların üzerinde olmayan bir araca yüklendiğinde meydana gelen toplam ağırlık ve/veya boyutların yasal sınırların üzerinde olmasının söz konusu olması ve karayolundan başka bir ulaşım imkanının bulunmaması gerekmektedir. 3- Boyutları yasal sınırların üzerinde olsun yada olmasın, ağırlığı yasal sınırların üzerinde olan yüklerin nakli için; aracın toplam uzunluğunun ve yüklü iken dingil ağırlıklarının yasal sınırların üzerinde olmaması hususu dikkate alınarak, yeterli dingil sayısına sahip aracın seçilmesi gerekmektedir. İhtiyaç duyulan dingil sayısının fazla olması nedeniyle aracın toplam uzunluğunun yasal sınırların içinde kalmasının teknik olarak mümkün olmaması durumunda; yükün nakli için, tescil olması kaydıyla, toplam uzunluğu yasal sınırların üzerinde aracın seçilmesi yoluna gidilebilir. 4- Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128. Maddesinin (h) bendi gereğince; tescilli veya tescilsiz olup, ağırlık ve/veya boyutları yasal sınırların üzerinde olan araç, yarı römorklu araç, katar, iş makineleri ve benzerlerinin yüksüz olarak karayollarında trafiğe çıkışı için Karayolları Genel Müdürlüğü nden Özel İzin Belgesi alınması gerekmektedir. Müracaatta bu durumun dikkate alınarak; sadece bölünemez özel yüklerin nakli için Özel Yük Taşıma İzin Belgesinin talep edilmesi, diğer hallerde Özel İzin Belgesinin talep edilmesi gerekmektedir. Tescilsiz araçlara ilişkin değerlendirmenin yapılabilmesi için, aracın niteliğine ve özelliğine göre farklı bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulması ve bu araçların trafiğe çıkışı için yolun trafiğe kapatılması dahil- çok özel tedbirlerin alınması söz konusu olduğundan, ağırlık ve/veya boyutları yasal sınırların üzerinde olan araçlar için elektronik ortamda Özel İzin Belgesi başvurusu plaka esasına göre yapıldığından, plakasız araçlar için mevcut koşullarda elektronik ortamdaki başvurun kabul edilmesi mümkün olamamaktadır. Bu nedenle, gerek Özel Yük Taşıma İzin Belgesi ve gerekse Özel İzin Belgesi almak üzere elektronik ortamda başvuruda bulunulabilmesi için, taşımayı yapacak aracın veya araç bütünü içinde yer alan her bir aracın (çekici, römork, yarı römork v.s.) tescil ve trafiğe çıkış izninin olması şarttır. 5- Özel İzin Belgesi trafiğe çıkacak iş makineleri için trafiğe çıkış izni anlamına gelmemektedir. İş makineleri için trafiğe çıkış izninin tescili yapan kuruluş tarafından verilmesi gerekmektedir. 6- Karayoluyla uluslararası eşya (yük) taşıması ve buna bağlı olarak ikili veya çok taraflı anlaşmalardan doğan hakların muhafaza edilmesi söz konusu ise; izin için yapılan başvuruda bu durumun beyan edilmesi gerekmektedir. 7- Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128. Maddesinin (g) bendinde: a. Karayollarında trafiğe çıkışın devamlı olarak yapılmasının gerekli görülmesi halinde, bu işe ayrılacak her bir araç, yarı römorklu araç veya katar için güzergah ve taşıma sınırları ile süre belirtilerek süreli, b. Karayollarında trafiğe çıkışın münferit olarak yapılması halinde, bu işe ayrılacak araç, yarı römorklu araç veya katar için güzergah ve taşıma şartları ile taşıma zamanı belirtilerek, her çıkış için ayrı ayrı, Özel Yük Taşıma İzin Belgesi veya Özel İzin Belgesi alınması gerektiği hükme bağlanmıştır. Örnek: a) A noktasından B noktasına sürekli olarak aynı tip, boyut ve ağırlıkta inşaat malzemesi (kiriş, boru v.b), iş makinesi (kepçe, ekskavatör v.b.), kazan, tank v.b. taşınması, bir iş makinesinin çalışma sahasına günübirlik gitmesi-gelmesi süreli taşımadır. b) Bir iş makinesinin, transformatörün, türbin parçasının v.b. bir noktadan diğer bir noktaya taşınması bir taşımadır. 8- Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128. Maddesinin (i) bendi gereğince; ağırlık ve/veya boyutları yasal sınırların üzerinde olup, askeri maksatlarla kullanılan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait araçlar için Karayolları Genel Müdürlüğü nden Özel Yük Taşıma İzin Belgesi veya Özel izin Belgesi alınması gerekli değildir. Ancak, söz konusu taşıma ve nakillerin yapılması sırasında alınması gerekli tedbirlerle ilgili olarak TSK tarafından yolun yapım ve bakımından sorumlu kuruluş yada kuruluşlardan bilgi ve görüş alınması uygun bulunmaktadır. 9- 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun 5. Maddesi gereğince; Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali, sıkıyönetim, olağanüstü hal ve doğal afet durumlarında uygulanacak hükümler saklı kalmak kaydıyla; taşımacılık, acentelik ve taşıma işleri komisyonculuğu ile nakliyat ambarı ve kargo işletmeciliği yapılabilmesi için Ulaştırma Bakanlığından yetki belgesi alınması zorunludur. Özel Yük Taşıma İzin Belgesi veya Özel İzin Belgesi, 4925 sayılı Kanun kapsamında verilen Yetki Belgesi, Geçiş Belgesi, Taşıt Belgesi v.b. Belgelerin yerine geçmez. BAŞVURULARDA DİKKAT EDİLECEK VE UYULACAK HUSUSLAR: A – TAŞIMAYI YAPAN VE MÜRACAAT EDENE AİT BİLGİLER: 1- İzin almak için; taşımayı yapanın bizzat kendisi, taşımayı yapan firmanın çalışanı veya firma tarafından yetkilendirilen kişiler başvuruda bulunabilir. 2- İşlemlerin başlatılabilmesi için başvuruda bulunacak kişinin şifre alması zorunludur. Aynı kişi tarafından daha sonra yapılacak başvurularda aynı şifrenin kullanılması mümkün olduğundan, alınan şifrenin muhafaza edilmesi gerekmektedir (Her bir T.C. Kimlik Numarası için bir adet şifre alınabilir). 3- Başvuruda bulunan kişinin başvuru sayfasında; T.C. Kimlik No, e – mail adresini, Telefon numarasını ve adresini belirtmesi zorunludur. 4- Taşımayı Yapan: Bu izinle birlikte söz konusu taşıma veya nakliyatı yapma yetkisini elde etmiş olan gerçek veya tüzel (şirket, kurum, kuruluş v.s.) kişiyi ifade etmektedir. Bu kişi aracın sahibi olabileceği gibi, herhangi bir anlaşma yada sözleşmeye dayalı olarak aracı kullanma veya kullandırma hakkını elde etmiş olan bir kişi de olabilir. Başvuru sayfasında: a) Taşımayı yapan şirket ise, şirketin; adı, ticaret sicil no, vergi no, telefon numarası, faks numarası ve adresi, b) Taşımayı yapan gerçek kişi ise, kişinin; adı soyadı, t.c. kimlik numarası, vergi no, telefon numarası ve adresi, c) Taşımayı yapan resmi idare (kurum) ise, idarenin; idarenin adı, telefon numarası, faks numarası ve adresi, belirtilmesi gerekmektedir. B – ARACA AİT BİLGİLER 5- Taşımanın Yapılacağı Araç: Taşıma işinde kullanılan veya nakledilen aracı (kamyon, çekici, yarı römorklu araç, katar, iş makinesi v.s.) ifade etmektedir. Başvuru formunun bu bölümünde, söz konusu aracın yada bu aracın (Örneğin; yarı römorklu araç, katar) bünyesinde yer alan her bir aracın (çekici, yarı römork, römork vs.) plakası, cinsi ve markası belirtilmektedir. 6- Toplam Dingil Sayısı: Taşımayı yapan aracın yada bu aracın (Örneğin; yarı römorklu araç, katar) bünyesinde yer alan araçların (kamyon, çekici, yarı römork, römork vs.) dingil sayılarının toplamıdır. Not: Numaralandırma önden (dümenlenen dingilden) arkaya doğrudur. C – YÜKE AİT BİLGİLER 7- Özel Yük Taşıma İzin Belgesi verilebilmesi için taşınacak yükün tanınması ve bölünemez nitelikte olması esastır. Bu bakımdan “Yükün Cinsi” bölümüne yazılacak ifadenin açık, doğru, tutarlı olması gerekir. Aksi halde “Yükün cinsi anlaşılamamıştır.”, “Yükün bölünemez olduğu anlaşılamamıştır.” , “Yük bölünemez nitelikte değildir.” vb. gerekçelerle ile talebin reddedilmesi söz konusudur. Yükün Cinsi bölümüne yazılabilecek ibarelere örnekler: Asit Kazanı (Galvanizleme Fabrikası İçin) Ergitme Potası (Demir-Çelik Fabrikası İçin) Soğutma Sistemi Aparatı (Kağıt Fabrikasi İçin) Salyangoz (Hidroelektrik Santrali Türbini İçin) İş Makinesi (Yükleyici, Ekskavatör, Greyder, Dozer vs.) Çelik Çatı, Prefabrik Ev, Rüzgar Türbini Kanadı vs. Yükün Cinsi bölümüne yazılacak ifadenin yeterli olmaması veya yeterli görülmemesi durumunda, gerekli diğer ayrıntıların başvuru sayfasındaki “Yüke Ait Özel Bilgiler” bölümünde belirtilmesi gerekmektedir. D – TAŞIMAYA AİT BİLGİLER Taşıma Tarihleri (Münferit ve Süreli Taşıma): 8- Münferit veya süreli taşımalar için 15 günden fazla süre talebinde bulunulamaz. Bu durum Resmi Kurum ve Kuruluşlar için İdarece ayrıca değerlendirilir. 9- Süreli taşıma yapılacaksa; taşımanın süreli olup olmadığının İdare tarafından anlaşılabilmesi için, başvuru sayfasındaki “Taşımaya Ait Özel Bilgiler” bölümünde taşımaya ilişkin gerekli ve yeterli bilgilere yer verilecektir. Münferit (Bir Taşıma) ve Süreli Taşımaya Örnekler: A noktasından B noktasına sürekli olarak aynı tip, boyut ve ağırlıkta inşaat malzemesi (kiriş, boru v.b), iş makinesi (kepçe, ekskavatör v.b.), kazan, tank v.b. taşınması, bir iş makinesinin çalışma sahasına günübirlik gitmesi-gelmesi süreli taşımadır. Bir iş makinesinin, transformatörün, türbin parçasının v.b. bir noktadan diğer bir noktaya taşınması bir taşımadır. Taşıma Güzergahı: 10- Başvuru sayfasında taşıma yapılacak güzergaha ilişkin başlangıç ve bitiş noktalarının belirtilmesi zorunludur. Başlangıç ve bitiş noktaları arasında farklı güzergahlar söz konusu ise; istenilen güzergaha ait bir veya iki ara noktanın belirtilebilir. Ancak, beyan edilen taşıma güzergahının İdare tarafından kabul edilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. İdarece uygun görülen taşıma güzergahı izin belgesinde belirtilecektir. Özel İzin Belgesinde başlangıç ve bitiş noktasının aynı olması mümkün olabilmektedir. Örnek: Bir iş makinesinin çalışma sahasına günübirlik gitmesi-gelmesi. Bu durumda, iş makinesinin çalıştığı yer veya yerler ara nokta olarak belirtilecektir (En fazla iki ara noktası belirtilebilir.). 11- Özel yük taşıyacak aracın boş gitmesi yada boş dönmesi taşıma güzergahına dahil edilmeyecek; bunun için – gerekli ise – ayrıca Özel İzin Belgesi alınacaktır. Taşımaya Ait Özel Bilgiler: 12- İdare tarafından sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için; “Taşımaya Ait Özel Bilgiler” bölümünde, söz konusu taşımanın kısaca nedeninin ve varsa diğer özel bilgilerin belirtilmesi gerekmektedir. Örnekler: Avusturya’dan ithal edilen hidrolik pres İzmit’teki Hyundai otomobil fabrikasına taşınacaktır. Ankara Ostim Sanayi Sitesinde imal edilen konteynır, ihraç edilmek üzere Irak’a taşınacaktır. Amasya’da imal edilen beton kirişler, Merzifon-Havza karayolundaki köprülerde kullanılmak üzere taşınacaktır. İthal edilen taşıtlar bayilere dağıtılmak üzere taşınacaktır. Eskipazar İlçesindeki şantiye sahasında yer alan ekskavatör, Gökçebey-Yenice karayolunda çalışmak üzere taşınacaktır. Özel İzin Belgesi’ne Dair Uygulama: 13- Ağırlık ve/veya boyutları yasal sınırların üzerinde olan yüksüz araçların ve iş makinelerinin nakli için Özel İzin Belgesi alınacaktır. Ancak, boyutları yasal sınırların üzerinde olan araçların (kamyon, yarı römorklu araç, katar) naklinde, aracın boş gitmesi yerine bir miktar yük götürülmek istenilmesi halinde; a) Aracın yasal sınırın üzerinde olan boyutunu (uzunluk, genişlik, yükseklik) yada boyutlarını değiştirmemek, diğer boyutlarda yasal sınırları geçmemek, b) Toplam ağırlığı yasal sınırların üzerine çıkarmamak, kaydıyla, araçla bölünebilir veya bölünemez yük taşınması mümkündür. Bu durumda yine Özel İzin Belgesi alınacaktır. Uluslararası Taşıma: 14- Karayoluyla uluslararası eşya (yük) taşıması ve buna bağlı olarak ikili veya çok taraflı anlaşmalardan doğan hakların muhafaza edilmesi söz konusu ise; başvuru sayfasındaki “Taşımaya Ait Özel Bilgiler” bölümünde bu bilgilere yer verilerek, söz konusu anlaşmalara elektronik ortamda ulaşılmasını sağlayacak kamu idarelerine ait internet adreslerinin veya anlaşmaların yayımlandığı Resmi Gazete’nin tarih ve sayısının belirtilmesi veya anlaşmanın yetkili merci tarafından onaylanmış bir örneğinin Karayolları Genel Müdürlüğüne ibraz edilmesi gerekmektedir. E – İZİN BELGESİNİN ALINMASI SIRASINDA YAPILACAK İŞLEMLER 15- Başvuruda beyan edilen bilgilerin yanlış olması durumunda idarenin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle; araç, yük, taşıma tarihleri, taşıma güzergahı vs. bilgilerin doğru olup olmadığından emin olmak için başvuruda bulunan tarafından dikkatlice kontrol edilmesi gerekmektedir. 16- Özel Yük Taşıma İzin Belgesi veya Özel İzin Belgesi Başvurularının İdare tarafından incelenmesi ve değerlendirilmesi çalışmaları günün mesai saatleri içinde yapılır. Herhangi bir mesai günü öğlene (saat 12.00) kadar idareye intikal eden başvurular, normal koşullarda aynı gün içinde sonuçlandırılır. Öğleden sonra yapılan başvuruların aynı gün içinde sonuçlandırılması garanti değildir. Başvuran tarafından yapılacak takipte bu durumun dikkate alınması gerekmektedir. 17- İnternet sayfasında onaylanmış olan Özel Yük Taşıma İzin Belgesinin veya Özel İzin Belgesinin kullanılabilmesi (geçerli olabilmesi) için, belgenin çıktısının İdare yetkilisince onaylanması ve mühürlenmesi gerekmektedir. Bunun için; taşımayı yapan veya yetkilisinin, harcın yatırıldığını gösteren belgenin aslı ve belge numarası ile birlikte Kuruluşumuzun kendisine en yakın birimine (Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlüğü) mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek, belgenin imzalı ve mühürlü bir örneğini talep etmesi gerekmektedir. 18- Özel Yük Taşıma İzin Belgesi’nin veya Özel İzin Belgesinin alınabilmesi için (her bir izin belgesi için); 492 sayılı Harçlar Kanununun 5281 sayılı Kanun ile değiştirilen mükerrer 138 inci maddesinde belirtilen (9 sayılı tarifenin VI/b maddesi, 2013 yılı için 643,40 TL) harcın ödenmesi gerekmektedir. Taşımayı yapanın harçtan muaf olması durumunda; “Taşımaya Ait Özel Bilgiler” bölümünde “harçtan muaf olduğunun” belirtilerek, ilgili kanun maddelerine ve mevzuat hükümlerine yer verilmesi gerekmektedir. 19- Her bir izin belgesinin harç makbuzu ayrı ayrı olacaktır. 20- Harç makbuzunun aslı İdarece alınarak muhafaza edilecektir. F – İZNİN İPTAL EDİLMESİ VE HARCIN İADE EDİLMESİ 21- İzin Belgesinin alınmaması halinde, taşıma tarihinden bir önceki gün mesai bitim saatinde İzin Belgesi otomatik olarak iptal edilecektir. 22- Özel hallerin dışında, belgede belirtilen tarihler arasında taşımanın yapılmaması halinde İdarenin sorumluluğu yoktur. Bu durumda yatırılan harç iade edilmez. İdareden kaynaklanan nedenlerle taşımanın gerçekleştirilememesi halinde, belgelenmesi kaydıyla yatırılan harcın iade edilmesi mümkün olabilecektir. Taşıma tarihinden önce müracaat edilmesi ve belgenin iptal edilmesi durumunda harcın iade edilmesi mümkün olabilecektir. ONAYLANAN BELGEMİ NEREDEN TESLİM ALABİLİRİM? İnternet sayfasında onaylanmış olan Özel Yük Taşıma İzin Belgesinin veya Özel İzin Belgesinin kullanılabilmesi (geçerli olabilmesi) için, belgenin çıktısının İdare yetkilisince onaylanması ve mühürlenmesi gerekmektedir. Bunun için; taşımayı yapan veya yetkilisinin, harcın yatırıldığını gösteren belgenin aslı ile birlikte Kuruluşumuzun kendisine en yakın birimine (Genel Müdürlük veya Bölge Müdürlüğü) mesai saatleri içinde şahsen müracaat ederek; Karayolları Genel Müdürlüğünde Trafik Şubesi Müdürlüğünden, ilgili Karayolları Bölge Müdürlüklerinde Trafik Başmühendisliklerinden belgenin imzalı ve mühürlü bir örneğini talep etmesi gerekmektedir. http://www.kgm.gov.tr
http://uygulama.kgm.gov.tr/ozelyuk/
http://uygulama.kgm.gov.tr/ozelyuk/
http://www.kgm.gov.tr/SiteCollectionDocuments/KGMdocuments/Trafik/KanunYonetmelik/128MaddeDegisiklik.pdf
http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Root/Ozelyuk.aspx
http://www.kgm.gov.tr/Sayfalar/KGM/SiteTr/Trafik/OzelYukIzinBelgesi.aspx

No comments